Lo Último

2083. Dos poemas en recuerdo de Alexandre Bóveda

Alexandre Bóveda Iglesias
(Orense, 7 de junio de 1903 - A Caeira, Poio, Pontevedra, 17 de agosto de 1936)


A Alejandro Bóveda, fusilado

Escuchad los tiros.
Traen sonidos secos de mundos abatidos,
De carnes cegadas en plenitud de vida.
Escuchad los tiros, camaradas, 
Que han destrozado nuestra esperanza verde.
Escuchad notos, camaradas,
Acudid de toda la patria, Galicia,
Que en un patio, violentamente, 
Han casado con la madre tierra su carne moza.
Escuchad el ruido de su sangre, camaradas,
Que clama entre las piedras
Y en los poros del barro
Y en las grietas del cielo.
Escuchad, oid, escuchad, camaradas,
El angustioso grito destilado de sus labios
Flotante en sangre roja
como la bandera que ya nos acompaña.
Escuchad el sonido de huesos de los puños crispados de los muertos.
El de los troncos resquebrajados de los pinos,
El del inutil doblegar de los helechos.
En un patio, camaradas, lo han muerto.
Nuestros montes humillados traen el recuerdo de su torrente de palabras
Y se abaten escarnecidas las olas de nuestro mar.
Campesinos, marineros, esclavos, 
Han asesinado la esperanza de vuestra liberación.
El era el virtuoso, el entregado,
El dirigente, el organizador,
El era el cálido manejador de números,
El que os daba la consciencia económica de vuestra opresión.
Los montes y el mar traerán la saudade de las cifras de vuestra esclavitud.
Escuchad, oid los tiros, camaradas,
Que han roto una bella vida nuestra en esperanza.
Crispad, levantad vuestros puños, que la derrota hizo imponentes
Para que en venganza un día caigan como mazas,
Por otras tierras de España se abre una generosa nueva vida.
Mujeres, hombres, niños, campesinos, marineros, 
Todos de Galicia, todos hermanos,
Escuchad los tiros, que en un patio, camaradas, lo han muerto.


Conrado Alem (Luis Seoane)
Montevideo, diciembre de 1936
Publicado en Galicia. Federación de Sociedades Gallegas, Buenos Aires, 20 de diciembre de 1936Na morte de Lexandro Bóveda

Pra tí, Lexandro Bóveda
—¡irmán escrarecido, 
 vida próveda!—: 
Con requeimantes bágoas nos ollos
e na dôr afundido, 
non encontro máis verbas no contido 
do noso craro idioma, que adouraste, 
(¡pra maldicer aqueles que os ferrollos 
de Galiza remachan noite e día,
anque tí os perdoaste, 
porque eras nobre, bô e xeneroso!), 
que estas verbas: ¡Non son da nosa caste
os lobicáns e os lobos da xauría
que os dreitos arrasóu do povo noso
e â túa intelixéncea aborrescía!...
¡Non é!, ¡non é! da nosa enxebre sangue 
a banda de traidores,
malvados e asesiños
que â nosa terra abrangue
i-ôs seus máis caros fillos, guiadores,
asesiñaron xunto ôs seus filliños
—nas aldeias, nos montes e nos vales—
i-ô pé dos seus maores
ou xunto ôs seus igoales
—d-abós e pais, d-irmáns ou da siñora—,
e, por eles, agora,
“A CAMPANA d-ANLLÓNS”, doída, tangue
e a irmán, de BASTABALS, doída, chora!
¿Qué van ser irmáns, pra nós, os seres
que trouxeron â moura moureiría 
—empúdeca, babeante, sin homía—, 
non respetando nenas nin mulleres?:
¡Galegos desleigados, sin concencia,
que n-houberon cremencia
pr-aqueles bôs irmáns das nosas almas,
esgrevos lumiñals da nosa cencia
e sopostallos lus das nosas artes
das nosas forzas vivas
—¡sinxelamente calmas!—
asesiñados todos no CAMIÑO
da REDENZON das LUCES RÊDIVIVAS,
dos sagros balüartes
da Sancta COMPOSTELA
—¡Nova XERUSALEM tremente en palmas,
procramada na voz da BERENGUELA!—
e que se choran xá por todas partes,
con fraternal cariño,
por onde padricaron
e, boandanzas, cantaron
ô pé do Altar da Patria, car-ô Sole:
Quintanilla, Casal, Díaz Baliño,
Xan Carballeira, Casas, Lustres Rivas,
Xosé A. Suárez Picallo, Anxel Fole
e outros centos de irmáns non menos outos
ô corazón que os chora xa finidos:
¡Co-as balas dos traidores furacados
diante ô tráxico asombro dos petoutos
e os “Queixumes dos Pinos” abraiados!,
mouradores no ALEM, ¡non redimidos!,
e que recraman, ¡forte!, ser vengados!...

Tí fóstel-o Moisés que abreu as fontes
das riquezas da Nosa Nai Galega,
hastra agora aldraxada, magöante:
¡Pol-os necios, pechándolle ourizontes;
pol-os pillos, roubándolle a talega;
e facéndoa, os caciques, emigrante!...
¡Tí fostes, bô Lexandro, o Xesucristo
diante ô Abrente das luces do Dereito
ensinando os Camiños da Verdade
—¡car-a cara co-a lus da Dinidade!—
e, por eisí aituar, teu nobre peito,
aniñando tenruras, foi desfeito
no crime mais atrós nos homes visto!...

Tí, como os Precursores,
meresces os máis férvedos loubores.
¡No “Alem”, no “Mar dos Silenzosos”,
na “Soidade”, onde mores,
teral-o ben querer dos irmáns nosos!
¡Non-os chores, Lexandro, non-os chores
na tráxica partida!:
¡Tí seral-o Druída
oficiando no Altar do Sentimento!:
—¡Por todol-os irmáns que nos mataron
por amar o Galego Encumiamento
que agora, como outrora, nos tallaron
n-un crime xamáis visto!;
mais, como Xesucristo,
no triste camposanto...
¡¡terá Rexurdimento!!...
¡¡Santo!!... ¡¡Santo!!... ¡¡¡Santo!!!...


Antón Zapata García
No hay comentarios:

Publicar un comentario