Lo Último

2882. Romance de cego in memorian de Federico García / Romance de ciego in memorian de Federico García
Romance de cego in memorian de Federico García


“Buscaba el amanecer
 y el amanecer no era”
                        F.G.L.

O dazanove de agosto
chegóu a morte a Viznar.
Entróu vestida de ialba,
pro a ialba nunca virá.

A noite envolta en farrapos
comenzóu a disparar
relampos diante da ialba,
pro a ialba nunca virá.

Levaron a Federico
camiño do máis alá.
Os galos ventan a ialba,
pro a ialba nunca virá.

Cerrollos de aceiro frío
brilaron na escuridá.
Mentiron luces de ialba,
pro a ialba nunca virá.

Longo túnel de silencio
atravesou a cidá.
Granada pedíu a ialba,
pro a ialba nunca virá.

Murallas de pedra e sombra
coutaron a libertá.
O pobo recrama a ialba,
pro a ialba nunca virá.

Sangue de estrada e cuneta,
pro a ialba nunca virá.
Berros de anguria e carraxe,
pro a ialba nunca virá.
¿A ialba nunca virá?

Meu Federico García
capitán de poesía
morto de noite en Viznar,
dime que ialba virá,
dime
      que
           vira.


Celso Emilio Ferreiro
Oito homenaxes. Obra Completa 2, 1975 AKAL


*


Romance de ciego in memorian de Federico García 


“Buscaba el amanecer
 y el amanecer no era”
                        F.G.L.

El diecinueve de agosto
llegó la muerte a Viznar.
Entró vestida de alba,
pero el alba jamás vendrá.

La noche envuelta en harapos
comenzó a disparar
relámpagos delante del alba,
pero el alba jamás vendrá.

Llevaron a Federico
camino del más allá.
Los gallos presagian el alba,
pero el alba jamás vendrá.

Cerrojos de acero frío
brillaron en la oscuridad.
Mintieron luces de alba,
pero el alba jamás vendrá.

Largo túnel de silencio
atravesó la ciudad.
Granada pidió el alba,
pero el alba jamás vendrá.

Murallas de piedra y sombra
cercaron la libertad.
El pueblo reclama el alba,
pero el alba jamás vendrá.

Sangre de carretera y cuneta,
pero el alba jamás vendrá.
Gritos de angustia y cólera,
pero el alba jamás vendrá.

¿El alba jamás vendrá?
Mí Federico Garcia
capitán de poesia
muerto de noche en Viznar,
dime que el alba vendrá.
dime
      que
          vendrá.


Celso Emilio Ferreiro
Ocho homenajes. Obra Completa 2, 1975 AKAL 
No hay comentarios:

Publicar un comentario