Lo Último

3017. Pax franquista

España, sangue e area:
trinta millóns de españois
atados a unha cadea.
Todos levan sobre a faz
un carimbo de tristura:
trinta e nove anos de paz.
Paz de cuartel, paz de preso,
paz de pobo asoballado,
paz de pau e tente teso.
Paz do Conde de Fenosa,
gran cabaleiro da industria
que desfixo a terra nosa.
Paz de mazmorra e censura,
paz de mansos periodistas
lambecús da dictadura.
Paz de bispo troglodita,
solideo insolidario,
Don Opus hermafrodita.
España, sangue e area:
trinta millós de españois
van pasando en estadea.


*


España, sangre y arena:
treinta millones de españoles
atados a una cadena.
Todos llevan sobre la faz
un sello de tristeza:
treinta y nueve años de paz.
Paz de cuartel, paz de preso,
paz de pueblo dominado,
paz de palo y tente tieso.
Paz del Conde de Fenosa,
gran caballero de la industria
que deshizo nuestra tierra.
Paz de mazmorra y censura,
paz de mansos periodistas
lameculos de la dictadura.
Paz de obispo troglodita,
solideo insolidario,
Don Opus hermafrodita.
España, sangre y arena:
treinta millones de españoles
van pasando en cadena.


Celso Emilio Ferreiro
Al César enano, Ediciones El Caballo del Diablo, Madrid (1975)

No hay comentarios:

Publicar un comentario